За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3930/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3930/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на вътрешен път към Автокомплекс в ПИ 63427.106.40, местност "Харманлъка", гр. Русе, общ. Русе"

Галерия