За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3931/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3931/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Вътрешно преустройство – приобщаване на балкон и изграждане на стълба за присъединяване на прилежащо таванско помещение № 7 към апартамент с идентификатор 63427.2.2208.11.8, ул. "Шести септември" № 33, ет. 4, гр. Русе, общ. Русе"

Галерия