За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3933/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3933/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение по чл. 154 от ЗУТ на обект: Смесен магазин, Пункт за изкупуване на орехи и ядки и офиси в УПИ № VI-1045, кв. 61, с. Ясеновец, общ. Разград"

Галерия