За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3943/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3943/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Подпомагане развитието на стопанството с отглеждането на пчелни семейства в землището на с. Търновци, общ. Тутракан", с местоположение горски подотдел 57-к2 в землището на с. Търновци, общ. Тутракан

Галерия