За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3948/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3948/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Ген. Тотлебен", гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян"

Галерия