За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3951/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3951/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на фотоволтаични панели в собствено дворно място, находящо се в чертите на с. Долно Ряхово, ул. "Осма" № 45, общ. Главиница, обл. Силистра", с местоположение УПИ III-272, кв. 17 по плана на с. Долно Ряхово, общ. Главиница

Галерия