За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3955/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3955/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП Космос до нов кабелен шкаф тип ШК4 пред УПИ XIII, кв. 49, ул. Симеон Папазов № 5, гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра и от ново ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО

Галерия