За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3963/19.09.2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3963/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Арда" (от ОТ 41 до ОТ 50) в с. Бърдоква, общ. Исперих"

Галерия