За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4946/28.11.2023 г.

  • 28 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4946/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XI-1133, кв. 28 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Галерия