За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4948/28.11.2023 г.

  • 30 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4948/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятието66425.514.74Силистра

Галерия