За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4952/28.11.2023 г.

  • 28 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4952/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Автономна фотоволтаична електрическа централа изцяло за собствени нужди /АФЕЦ/ и батерии, с мощност 30 kW, монтирана на покрив на сграда в УПИ IX-7085, кв. 63, гр. Сливо поле, общ. Сливо поле

Галерия