За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4985/30.11.2023 г.

  • 30 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4985/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Допълващо застрояване - търговски обект за хранителни стоки", с местоположение УПИ XI-214, кв. 8 по плана на с. Боил, общ. Дулово

Галерия