За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4999/30.11.2023 г.

  • 30 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4999/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова улица - тупик от О.Т. 10905 през О.Т. 10906 и О.Т. 10907 до О.Т. 10908 за осигуряване на достъп до УПИ IV-574, кв. 94 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия