За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-5716/15.11.2023 г.

  • 15 Ноември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5716/15.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Монтиране на камера за нанасяне на мокро покритие, инсталация за електростатично нанасяне на прахови бои и камера за бластиране” с местоположение ПИ С идентификатор 66425.514.460 по КК и КР на град Силистра, възложител „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ“ ООД.

Галерия