За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-277/24.01.2024 г.

  • 24 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-277/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4734 на ЦЕТИН България ЕАД", с местоположение УПИ II-1, кв. 6 по плана на с. Пороище

Галерия