За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-280/24.01.2024 г.

  • 24 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-280/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на инвестиционен проект за строеж: "Жилищна сграда”, находящ се в УПИ № XV, кв. 5 по плана на с. Дичево, община Главиница, област Силистра"

Галерия