За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-281/24.01.2024 г.

  • 24 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-281/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване към електроразпределителната мрежа с кабел 20 kV и БКТП 20/0,4, 400 kVA на фотоволтаична електрическа централа с мощност 350 kW в УПИ XIII-456, кв. 68, с. Балкански, общ. Разград, обл. Разград"

Галерия