За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-301/25.01.2024 г.

  • 25 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-301/25.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 16674.64.47 по КККР на с. Горно Абланово

Галерия