За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-305/25.01.2024 г.

  • 25 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-305/25.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч", с местоположение ПИ 69078.79.390 по КККР на с. Старо село

Галерия