За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-352/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-352/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на съществуващи сгради с идентификатори 00415.501.647.6 и 00415.501.647.8 - част от Основно училище Христо Ботев, гр. Алфатар"

Галерия