За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-356/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-356/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нов участък от уличен водопровод Ф63 мм от крайна точка на уличен водопровод Ф60 по ул. Розова долина до УПИ VIII-116, кв. 45а по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе"

Галерия