За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-357/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-357/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Оптична кабелна свързаност на А1 България – отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на територията на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.924 по КККР на гр. Русе

Галерия