За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-358/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-358/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Заздравяване на компрометирани участъци на пътната настилка в участъка от км 43+920 до км 46+771, част от обект II-23 Русе – Кубрат – Исперих – Дулово от км 0+030 до км 46+771", с местоположение ПИ 40422.505.3174, 40422.505.3041, 40422.505.3042 и 40422.505.3097 по КККР на гр. Кубрат

Галерия