За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-360/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-360/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на площадкова канализация и напорно канализационно отклонение за УПИ VIII-42, кв. 520, ИПЗ, гр. Русе"

Галерия