За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-387/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-387/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Богорово – Попкралево – Община Силистра /път SLS 1085 (от републикански път II-71 до републикански път III-7001), участък: от км 0 + 040,15 до км 6 + 194,55/, с местоположение ПИ 04772.14.60 , 04772.49.100 по КККР на с. Богорово, ПИ 57604.14.59, 57604.49.100, 57604.51.100, 57604.57.100 по КККР на с. Попкралево и ПИ 68254.35.186 по КККР на с. Срацимир

Галерия