За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-390/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-390/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда за охрана", с местоположение ПИ 61710.790.15 по КККР на гр. Разград

Галерия