За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-392/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-392/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ I-1269, кв. 40 по плана на с. Тръстеник

Галерия