За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-393/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-393/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на технически проект за едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-1205, кв. 55 по плана на с. Голямо Враново

Галерия