За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-417/05.02.2024 г.

  • 05 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-417/05.02.2024 г., относно ИП/ПП за " Проектиране и изграждане на газификация на вакуумни колони, котел за органичен топлоносител, технологични пещи 1 и 2 (ТП1 и ТП2), втори етап от промишлен газопровод на територията на Лубрика ООД, Източна промишлена зона, бул. „България" №125 А, град Русе", с местоположение ПИ 63427.8.1324 по КККР на гр. Русе

Галерия