За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-427/06.02.2024 г.

  • 06 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-427/06.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“, с местоположение УПИ I-549, кв. 75 по плана на с. Пиргово

Галерия