За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-434/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

 Писмо до възложителя с изх. № И-434/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на жилищна сграда, с местоположение ПИ 40422.505.304 по КККР на гр. Кубрат

Галерия