За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-435/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-435/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инсталиране на допълнително съоръжение в производствени помещения“, с местоположение ПИ 63427.6.368.2 по КККР на гр. Русе

Галерия