За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-437/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-437/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на покрива на НЧ „Васил Левски”, с. Задруга, обл. Разград, в границите на ПИ 245, кв. 10"

Галерия