За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-438/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-438/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на три гаражни групи, с по 4 гаража всяка в имота си, в границите на УПИ X – 187 в кв. 594 , по плана на кв. „Дружба III“, гр. Русе"

Галерия