За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-439/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-439/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Техническо проектиране: 1. Жилищна града за сезонно обитаване и 2. Промяна предназначение на съществуваща жилищна сграда в магазин и фризьорски салон", с местоположение ПИ 20184.1.1066 по КККР на гр. Две могили

Галерия