За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-440/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-440/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на детска площадка в гр. Кубрат в ПИ с идентификатор 40422.55.2080"

Галерия