За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-620/15.02.2024 г.

  • 15 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-620/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект Еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VII-619, кв. 30 по плана на с. Пороище

Галерия