За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-623/16.02.2024 г.

  • 16 Февруари 2024 |

 Писмо до възложителя с изх. № И-623/16.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за строителни материали", с местоположение УПИ XIX, кв. 82 по плана на гр. Лозница

Галерия