За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-638/19.02.2024 г.

  • 19 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-638/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Водоснабдяване на УПИ VI-1687, кв. 112, Вилна зона, с. Николово, общ. Русе"

Галерия