За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-648/19.02.2024 г.

  • 19 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-648/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Цех за производство на тапицирани легла и матраци", с местоположение ПИ 63427.98.8 по КККР на гр. Русе

Галерия