За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-650/19.02.2024 г.

  • 19 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-650/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-391, кв. 17 по плана на с. Червена вода

Галерия