За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-652/19.02.2024 г.

  • 19 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-652/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на детска площадка в ПИ с идентификатор 40422.505.420 в гр. Кубрат"

Галерия