За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г.

  • 28 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Многофамилна жилищна сграда с обществено обслужващ първи етаж и апартхотел", с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1189 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Галерия