За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на пункт за технически прегледи в автомивка и обособяване на автокъща", с местоположение ПИ с идентификатор 44166.1.383 по КККР на гр. Лозница

Галерия