За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1248/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1248/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Преместване на съществуващ пчелин в горска територия", с местоположение горски подотдел 336-з в землището на с. Попрусаново

Галерия