За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1249/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1249/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за материали и инвентар", с местоположение ПИ с идентификатор 63668.152.363 по КККР на с. Ряхово

Галерия