За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1252/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1252/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на обща част от триетажна сграда на ТПК Стоян Иванов - гр. Разград, представляваща част от стълбищна площадка на трети етаж, в санитарен възел и присъединяването му към офис 1", с местоположение СОС с идентификатор 61710.505.7172.3.2 по КККР на гр. Разград

Галерия