За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1258/29.03.2024 г.

  • 29 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1258/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на сграда в парцел I-622, кв. 86 по плана на гр. Сливо поле (сграда на Бивш киносалон, гр. Сливо поле)", с местоположение ПИ с идентификатор I-622, кв. 86Сливо поле

Галерия