За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г.

  • 03 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1379/03.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кухня-дневна към едноетажна, еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3405 по КККР на гр. Разград

Галерия