За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1383/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко земеделско стопанство чрез отглеждане на зеленчукови култури", с местоположение ПИ с идентификатор 81150.19.57 по КККР на с. Чернолик

Галерия